Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã Duy Tiên triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thông tin cần biết  
Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã Duy Tiên triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

 

Năm 2021, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã chỉ đạo hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tích cực động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Toàn hội kết nạp được 750 hội viên mới; Các chi hội thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo sự hấp dẫn, thu hút hội viên tham gia; Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm, trong năm hội đã phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hội viên nghèo, chính sách, bảo trợ xã hội, mừng thọ cho trên 2.000 hội viên, thăm tặng quà gần 1.400 hội viên nhân tháng hành động vì người cao tuổi; Hưởng ứng phong trào tuổi cao gương sáng, hội các xã, phường tích cực động viên, tạo điều kiện cho con cháu tham gia học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;Hiện toàn hội có trên 4.500 hội viên còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất, nhiều hội viên làm chủ cơ sở sản xuất ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho nguồn thu nhập cao. Bên cạnh đó, cán bộ hội viên còn tích cực tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, nêu gương sáng thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", thực hiện ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Qua các phong trào toàn hội đã có 3 tập thể, và 3 cá nhân được ban đại diện hội người cao tuổi thị xã khen thưởng.

Năm 2022, Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết đại hội VI và điều lệ người cao tuổi Việt Nam; Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “tuổi cao gương sáng", xây dựng hội vững mạnh; Phối hợp triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe cho hội viên nhất là đối với người cao tuổi nghèo, cô đơn không nơi nương tựa; Phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Tin: Thùy Hương