Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Đại diện Hội NCT thị xã tổ chức sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm

Thông tin cần biết  
Ban Đại diện Hội NCT thị xã tổ chức sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm
Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã tổ chức sơ kết công tác Người cao tuổi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 


6 tháng đầu năm, Hội Người cao tuổi (NCT) thị xã luôn gương mẫu phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình do TW hội phát động. Toàn hội hiện có trên 21.800 hội viên, sinh hoạt tại 106 chi hội, bình quân quỹ hội đạt trên 520.000/ hội viên. Công tác chăm sóc NCT được quan tâm, hàng năm trạm y tế các xã phường phối hợp với NCT tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, tư vấn cho NCT, các cụ thuộc diện nghèo, chính sách, bảo trợ xã hội. Phong trào thi đua “ tuổi cao- gương sáng", hội viên NCT còn sức khoẻ trực tiếp tham gia lao động sản xuất, nhiều hội viên làm chủ cơ sở sản xuất ngành nghề, TTCN, chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ… cho thu nhập khá. Các loại hình CLB văn hoá, văn nghệ, TDTT ở cơ sở duy trì hoạt động thường xuyên, toàn thị xã có 181 CLB với gần 5.300 người tham gia nâng cao sức khoẻ. Ngoài ra hội viên NCT tham gia tổ hoà giải, ban điều hành hương ước tại khu dân cư. 6 tháng cuối năm, hội NCT thị xã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình của Trung ương hội và chính phủ đề ra. Hội chủ động xây dựng chương trình hànđộng triển khai thực hiện NQ đại hội XIII của đảng, NQ đại hội VI hội NCT Việt Nam. Đẩy mạnh xã hội hoá các hình thức chăm sóc NCT, tích cực phát triển nguồn lực chăm sóc NCT; phát triển các loại hình CLB văn hoá, thể thao nâng cao thể chất đời sống văn hoá tinh thần của NCT. Tham gia phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Động viên NCT tham gia phát triển kinh tế- xã hội, công tác hoà giải ở cơ sơ, giữ gìn ANCT và TTATXH tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, Công ty cổ phần bệnh viện mắt Hà Nội, Hà Nam triển khai chương trình khám tư vấn các bệnh về mắt NCT./.

 

Hồng Xiêm - Quang Huy