Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên họp Quý 3

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên họp Quý 3
Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp quý 3 nghe báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

 

9 tháng qua, Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên đã tổ chức 3 phiên họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động kỳ trước và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kỳ tiếp theo. Chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi. Doanh số cho vay trong tháng đạt trên 7,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến hết tháng 9 hơn 340 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác kiểm tra nội bộ được chú trọng, đã kiểm tra hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn cấp xã, 15 điểm giao dịch và các hộ vay vốn. Qua bình xét, có 98,2% tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại tốt còn lại là loại khá và huy động tiền gửi tiết kiệm bình quân đạt trên 60 triệu đồng/tổ.Quang cảnh hội nghị


Những tháng cuối năm, Ban Đại diện Hội đồng quản trị thị xã tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, kế hoạch huy động vốn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, phấn đấu tăng tỷ lệ thu nợ phân kỳ lên 30%. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát. Trình HĐND, UBND thị xã đưa nội dung bố trí nguồn ngân sách ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn./.

 

 
Tin: Ánh Tuyết (Đài TT)

​