Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duy Tiên khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

Thông tin cần biết  
Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duy Tiên khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022
Ban Chỉ huy quân sự thị xã Duy Tiên khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

Trong thời gian 2 ngày, 16 đơn vị trung đội dân quân cơ động của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã tham gia hội thao các nội dung: Trung đội trưởng chỉ huy trung đội thực hành duyệt đội ngũ; Đồng diễn võ thể dục tay không bài các thế đứng cơ bản; Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng chỉ huy trung đội thực hành xử trí tình huống; Ném lựu đạn xa, đúng hướng; chạy vũ trang 1.500m của vận động viên nữ, 3.000m của vận động viên nam và bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá việc chỉ đạo, điều hành huấn luyện, rèn luyện thể lực của ban chỉ huy quân sự các xã, phường; trình độ huấn luyện của trung đội trưởng, khả năng nhận thức của chiến sỹ dân quân trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ thời gian tới. Đồng thời đánh giá đúng chất lượng huấn luyện của LLVT thị xã, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình hiện nay và cũng là dịp để lực lượng dân quân cơ động các xã, phường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ./.

Thùy Hương - Quang Huy