Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến h...

Thông tin cần biết  
Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội
Chiều ngày 08/5/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu phòng họp trực tuyến của UBND thị xã tới điểm cầu 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Về dự hội nghị Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Doãn Thị Liễu – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã -Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Uy– Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã nhấn mạnh: Những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thị xã luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đưa Duy Tiên trở thành điểm sáng của tỉnh Hà Nam về phát triển giáo dục và đào tạo. Các tổ chức Hội của thị xã và cơ sở được phát triển ngày càng vững mạnh. Đến nay, toàn thị xã hiện 16/16 Hội khuyến học xã, phường, 406 Chi hội khuyến học; 355 Ban Khuyến học với tổng số trên 58.000 hội viên. 


 Đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã phát biểu khai mạc hội nghị

Để Hội nghị tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu đầy đủ các nội dung của hội nghị tập huấn; thẳng thắn trao đổi với báo cáo viên để làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở; tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác khuyến học, khuyến tài tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và nhân rộng các mô hình nhằm xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng xã hội học tập; ngay sau hội nghị, Hội khuyến học thị xã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã các giải pháp chỉ đạo kiên quyết, kiên trì hơn nữa để phát động chuyển biến tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã.

 
Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt các nội dung: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030". 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội ở cơ sở; triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thị xã thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thị xã Duy Tiên và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND thị xã thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn thị xã Duy Tiên.


Quang cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã


Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong xu thế hội nhập quốc tế; giúp cán bộ làm công tác khuyến học trên địa bàn thị xã có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, từ đó linh hoạt áp dụng vào thực tế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là dịp để các đồng chí làm công tác khuyến học gặp gỡ, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập", “Dòng họ học tập", “Cộng đồng học tập", “Đơn vị học tập" đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021-2030./.

                                            

 Hoàng Hồng - Quang Huy