Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Duy Tiên giao ban xây dưng nông thôn mới quý III năm 2022

Thông tin cần biết  
Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Duy Tiên giao ban xây dưng nông thôn mới quý III năm 2022
Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Duy Tiên giao ban xây dưng nông thôn mới quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2022


 
Các đại biểu dự hội nghị
 

Quý III năm nay, cấp ủy chính quyền từ thị xã tới cơ sở tiếp tục quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Nhiều công trình được triển khai đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, sân thể thao thôn xóm, hệ thống chiếu sáng, trạm y tế…; Các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai có hiệu quả; Phong trào trồng hoa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái được nhiều xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao có 2 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm nay, trong đó: xã Chuyên Ngoại đến nay đạt 13/19 tiêu chí, 64/75 chỉ tiêu; xã Trác Văn đạt 13/19 tiêu chí, 61/75 chỉ tiêu.


Đ/c Phạm Văn Thập - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM Quý III, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2022


Quý  IV, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan hướng dẫn xã Trác Văn, Chuyên Ngoại hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trong năm nay, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí, 5 đến 6 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao. Xã Mộc Bắc, Mộc Nam tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí mới.

Đại diện các xã phát biểu thảo luận tại hội nghị


Tại hội nghị đại biểu các xã và các ngành đã tập trung thảo luận nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để hoàn thiện các tiêu chi, chỉ tiêu về quy hoạch, kinh tế - tổ chức sản xuất, văn hóa, y tế, môi trường, hộ nghèo…
 


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thị xã kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã đề nghị lãnh đạo các xã cần cập nhật lại các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo các Quyết định 318, 319 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là 2 xã: Chuyên Ngoại và Trác Văn để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay. Đối với xã Yên Nam rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu tập trung xây dựng cảnh quan, hạ tầng và môi trường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao vào cuối năm 2023; Xã Tiên Ngoại, Tiên Sơn hoàn thành vào năm 2023, 2024. Các xã: Mộc Bắc, Mộc Nam tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các xã rà soát thực hiện các tiêu chí như quy hoạch, môi trường, sản phẩm chủ lực của địa phương để các xã phấn đầu hoàn thành NTM nâng cao theo đúng lộ trình. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cơ sở tuyên truyền tới các thành viên, hội viên, đoàn viên tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới,..../.


Thùy Hương - Quang Huy

 


Chinhphu.vn