Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã Duy Tiên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện phong trào thi đu...

Thông tin cần biết  
Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã Duy Tiên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
Sáng ngày 24/5, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã Duy Tiên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã, đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã và đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự chỉ đạo hội nghị tập huấn.Các đại biểu dự hội nghị tập huấn


Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" thị xã phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp – Tôn giáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí trong xây dựng và đánh giá, công nhận mô hình “Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Hà Nam; hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo" thị xã. Trong đó tập trung: Giới thiệu khái quát về “Dân vận khéo"; hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình “Dân vận khéo" (thực hiện trên 4 lĩnh vực lĩnh vực: Phát triển Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị); hướng dẫn các bước xây dựng mô hình “Dân vận khéo" (gồm 4 bước: Xây dựng mô hình và đăng ký thực hiện; Tổ chức thực hiện mô hình; Kiểm tra hoạt động mô hình; Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm xây dựng mô hình); hướng dẫn tiêu chí đánh giá mô hình “Dân vận khéo" và Công nhận mô hình “Dân vận khéo".
 

 
Lãnh đạo phòng Tổng hợp – Tôn giáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo"

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường nắm chắc hơn các tiêu chí khung của mô hình “Dân vận khéo" trong từng lĩnh vực cụ thể để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất; Làm cơ sở, căn cứ để Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" các cấp đánh giá hiệu quả của mô hình và công nhận mô hình “Dân vận khéo" cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền; Cũng thông qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bám sát các tiêu chí khung cụ thể hóa thành những tiêu chí riêng và linh hoạt, sáng tạo lựa chọn mô hình thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.


Hoàng Hồng - Quang Huy