Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thị xã giao chỉ tiêu phát triển người dân tham gia BHXH, BHYT n...

Thông tin cần biết  
Ban Chỉ đạo Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thị xã giao chỉ tiêu phát triển người dân tham gia BHXH, BHYT năm 2023
Sáng ngày 15/3/2022, Ban Chỉ đạo Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022; giao chỉ tiêu phát triển người dân tham gia BHXH, BHYT năm 2023. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Bảo hiểm xã hội thị xã; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động – Thương binh và xã hội, phòng Y tế. Trung tâm Y tế; Hội LHPN, Hội Nông dân, Bưu điện, Viettel thị xã; Lãnh đạo UBND các xã, phường.Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thị xã đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, triểm khai giải pháp thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao, nghị quyết đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, phấn đấu hoàn thành tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Kết thúc năm 2022, trên địa bàn thị xã có 120.601 người dân có thẻ BHYT (trong đó người dân tham gia BHYT hộ gia đình có 29.064 người và 2.136 người dân tham gia BHYT tự nguyện).


Đ.c Nguyễn Thị Thu Hoài - Giám đốc BHXH thị xã triển khai kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thị xã năm 2023


Theo kế hoạch, năm 2023, Ban Chỉ đạo Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thị xã tăng cường các giải pháp đẩy nhanh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT phấn đấu, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thị xã đạt trên 94%, tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.
 
Đại biểu thảo luận tại hội nghị 


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại như tỷ lệ người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững, nhất là hộ gia đình khi hết hạn thẻ còn nhiều người không tham gia lại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT không đủ 5 năm liên tục và ảnh hưởng đến tỷ lệ BHYT trên địa bàn thị xã; BHXH tự nguyên thời gian tham gia đến tuổi nghỉ hưởng chế độ hưu trí dài, người dân vẫn thờ ơ chưa quan tâm đến chính BHXH tự nguyện để hưởng chế độ khi về già suy giảm khả năng lao động…. Từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện năm 2023.
 


Đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Trong đó, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường đẩy nhanh việc bình xét đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Phòng Y tế, Trung tâm y tế thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng KCB BHYT và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng an toàn hiệu quả quỹ BHYT theo quy định của pháp luật; Tăng cường trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để triển khai tiếp đón, KCB cho người bệnh có căn cước công dân gắn chíp tích hợp thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID; Bảo hiểm xã hội thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả kế hoạch giao, thường xuyên thống kê, tổng hợp kết quả phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH trên địa bàn thị xã và từng đơn vị xã, phường. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để người lao động và nhân dân hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia. Đề nghị các hội, đoàn thể thuộc thị xã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. UBND các xã, phường căn cứ chỉ tiêu được giao, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện giao từng tổ dân phố, thôn, xóm cụ thể; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại địa phương; Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; Triển khai thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình làm cơ sở vận động, hỗ trợ tham gia BHYT; Chỉ đạo Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố chủ trì phối hợp với các hội đoàn thể thực hiện rà soát đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT để tập trung tuyên truyền vận động người dân tham gia; Chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn rà soát lập danh sách người dân trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện gửi cơ quan BHXH thị xã trước ngày 30/4/2023, để tổ chức vận động tuyên truyền…/.Hoàng Hồng