Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án trên địa bàn

Thông tin cần biết  
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án trên địa bàn
Chiều ngày 23/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức Hội nghị Thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án trên địa bàn. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

 


Quang cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị xã tại khu vực chợ Hòa Mạc; Cho ý kiến vào Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn và một số dự án đầu tư công trên địa bàn.


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị


Trên cơ sở phát biểu thảo luận, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các ý kiến tham gia. Trong đó:Đơn vị tư vấn trình bày Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị xã tại chợ Hòa Mạc

 Đối với Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị xã tại chợ Hòa Mạc cần xác định đây là điểm nhấn để phát triển dịch vụ - thương mại, cần nghiên cứu kỹ, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như cổng chào, đèn trang trí, thùng rác, nhà vệ sinh, sạp hàng mẫu, khu vực trông giữ xe, thiết kế trang trí đồng bộ các xe hàng, hệ thống cây xanh … đảm bảo phù hợp, mang tính đồng bộ, hiện đại.


Đơn vị tư vấn trình bày Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn

Đối với Đồ án Quy hoạch của 2 xã Chuyên Ngoại và Trác Văn cần đảm bảo phù hợp, bám sát quy hoạch chung thị xã Duy Tiên để triển khai; đánh giá chi tiết, kỹ nội dung, hạng mục trong Quy hoạch NTM; kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần hợp lý, thuận tiện, mang đồng bộ, đưa vào quy hoạch những tuyến đường cần thiết để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại cho nhân dân; giữ lại cảnh quan cây xanh, ao hồ tại các thôn, xóm; Quy hoạch nông nghiệp mang tính chất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí Thư thường trực Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên - Phó Bí ThưThị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị
 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025 và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II, năm 2023./.Hoàng Hồng