Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế làm việc của UBND thị xã Duy Tiên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân Thị xã  
Quy chế làm việc của UBND thị xã Duy Tiên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 14/10/2016, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Dưới đây là toàn bộ Quyết định và quy chế làm việc: 209.PDF

Tin liên quan