Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những lễ hội trong năm ở Huyện Duy Tiên

Giới thiệu chung Di tích lịch sử, danh thắng  
Những lễ hội trong năm ở Huyện Duy Tiên
Trong năm, nhiều lễ hội làng được tổ chức: Đình Đá xã Tiên Phong; Ngọc Động xã Hoàng Đông; Đọi Tam xã Đọi Sơn; Đô Quan, Yên Ninh - Mộc Nam với nhiều trò chơi dân gian độc đáo, hấp dẫn như: Vồ cầu, Chọi gà, Đánh đu, Đánh gậy, Cờ người, Bịt mắt bắt vịt… Trong đó có hai lễ hội lớn có ảnh hưởng khắp vùng là lễ hội chùa Long Đọi Sơn xã Đọi Sơn; lễ hội Đền Lảnh Giang xã Mộc Nam.
 
Lễ hội Long Đọi Sơn
 
Thời gian tổ chức: 19 đến 21 tháng 3 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại núi Đọi, xã Đọi Sơn
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thờ Phật Bà Ỷ Lan phu nhân (đời Lý)
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
   - Phần hội: Hát chèo, dân ca, các trò chơi: nấu cơm thi, đấu vật và đánh cờ người
 
 
Lễ hội đền Lảnh Giang.
 
Thời gian tổ chức: Từ 18-25 tháng 6 âm lịch và tháng 8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đền Lảnh Giang, thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Tiên Dung công chúa, Chử Đồng Tử và 3 vị tướng thời Hùng Vương
   - Phần lễ: Tế lễ, dâng hương và rước kiệu.
   - Phần hội: Văn nghệ, cờ tướng, bắt vịt
   - Chương trình đặc sắc: Bắt vịt, úp cá
 
 
Lễ hội Đình đá - An Mông
 
Thời gian tổ chức: 06/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình Đá, thôn An Mông, xã Tiên Phong.
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Nguyệt Nga công chúa, nữ tướng của Hai Bà Trưng
   - Phần lễ: Tế, lễ, rước kiệu từ các giáp ra đình và dâng hương.
   - Phần hội: Nổi bật là trò vật cầu dành cho các cụ trên 50 tuổi, thi làm bánh, nấu chè rước lên đình cúng thánh, nghi lễ tế bà chúa tằm tơ mô phỏng đốn dâu, trồng dâu, cấy lúa, bơi trải trên sông, đánh gậy, vật, chọi gà, hát chèo, thi đấu cờ
 - Chương trình đặc sắc: Vật cầu.
 
  
 
Lễ hội làng Đọi Tam
 
Thời gian tổ chức: 07/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình Đọi Tam, xã Đọi Sơn.
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Ông tổ nghề làm trống- Nguyễn Tiến Thắng
   - Phần lễ: Tế và lễ
   - Phần hội: Hát chèo, các trò chơi dân gian, thi làm trống...
 
  
 
Lễ hội làng Ngô Xá
 
Thời gian tổ chức: 06/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Đình Ngô Xá- xã Tiên Nội.
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm là bà Phạm Thị Hồng và hai vị tướng thời Trần.
   - Phần lễ: Tế lễ, rước bài vị sắc phong và dâng hương.
   - Phần hội: Hát chèo, múa lân, múa rồng, kéo chữ, tổ tôm, bắt vật, đu quay. Nổi bật là đánh cờ người với những sắc thái độc đáo.
 
 
Lễ hội làng Ngô Thượng
 
Thời gian tổ chức: 06/01 âm lịch
Thời gian tổ chức: Đình làng Ngô Thượng, xã Tiên Nội.
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Không Hống đại vương.
   - Phần lễ: Tế, lễ.
   - Phần hội: Hát, chèo, múa lân.
 
 
Lễ hội làng Nguyễn
 
Thời gian tổ chức: 09/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình Nguyễn, xã Tiên Nội
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Phạm Sùng
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương.
   - Phần hội: Các trò chơi đấu cờ, kéo co, vật, đu, văn nghệ.
 
 
 Lễ hội Ngọc Động
 
Thời gian tổ chức: 09/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình Ngọc Động, xã Hoàng Đông
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thành hoàng, Phạm Phúc, Tam toà Thánh Mẫu.
   - Phần lễ: Tế, lễ, rước kiệu và dâng hương
   - Phần hội: Các trò chơi dân gian: Đấu vật, đu dây, cờ thẻ, tổ tôm điếm. Buổi tối tổ chức hát ả đào, hát chèo.
   - Chương trình đặc sắc: Câu ếch, chao tép.
 
 
Hội làng Đô Quan
 
Thời gian tổ chức: 10/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Đô Quan, xã Mộc Nam
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Lê Thánh Tông
   - Phần lễ: Tế và lễ dâng hương
   - Phần hội: Các hoạt động thể thao, văn nghệ, cờ tướng, vật võ, đấu gậy, bơi thuyền…
 
 
Hội làng Dĩ  Phố
 
Thời gian tổ chức: 20/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Dĩ Phố, xã Mộc Bắc
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thành hoàng làng Lê Quý Lệnh.
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương
   - Phần hội: Văn nghệ và thể thao
 
 
Hội làng Khả Duy
 
Thời gian tổ chức: 26/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Khả Duy, xã Mộc Bắc
Nội dung lễ hội:
- Đối tượng được tưởng niệm: Lê Quý Thứ
- Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương
- Phần hội: Văn nghệ, cờ tuớng, cờ người, múa rồng, lân, vật võ…
 
 
Hội làng Yên Hoà
 
Thời gian tổ chức: 8/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Yên Hoà, xã Mộc Bắc
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: 5 vị thành hoàng làng
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
   - Phần hội: Các trò chơi: Cờ tướng, kéo co, đấu vật, múa rồng, văn nghệ…
 
 
Hội làng Hoàn Dương
 
Thời gian tổ chức: 10/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Hoàn Dương, xã Mộc Bắc
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Đại Linh Quang Hoàng Tiến Tần Lê Tiến Sở
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
 
 
Hội làng Yên Từ
 
Thời gian tổ chức: 20/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình và đền làng Yên Từ, xã Mộc Bắc
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Cao Lăng đại vương
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương
 
  
 
Hội làng Yên Lạc
 
Thời gian tổ chức: 16/7 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Yên Lạc, xã Mộc Nam
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Tiên Dung công chúa, Chử Đồng Tử
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
   - Phần hội: văn nghệ, các trò chơi, cờ tướng, bắt vịt
 
 
Hội làng Nha Xá
 
Thời gian tổ chức: 24/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình và chùa làng Nha Xá, xã Mộc Nam
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Trần Khánh Dư
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương
   - Phần hội: Các hoạt động văn nghệ, vật võ, múa lân, rồng, cờ tướng, bơi trải, đấu gậy, đi cầu tòm.
 
 
Hội làng Lảnh Trì
 
Thời gian tổ chức: 24/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình Lảnh Trì, xã Mộc Nam
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Trần Khánh Dư
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương
   - Phần hội: Văn nghệ, cờ tuớng, cờ người, múa rồng, lân, vật võ, bơi trải…
 
 
Hội làng Dưỡng Hoà
 
Thời gian tổ chức: 24/01 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đền thôn Dưỡng Hoà, xã Duy Hải
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Trần Khánh Dư
   - Phần lễ: Tế lễ, rước kiệu
   - Phần hội: Các trò chơi: Bơi trải, thi nấu cơm, cờ tướng, đu, thơ cầu tòm.
 
 
Hội làng Tứ Giáp
 
Thời gian tổ chức: 15/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Tứ Giáp, xã Duy Hải
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử
   - Phần lễ: Dâng hương, tế, lễ.
   - Phần hội: Thi đấu thể thao, sinh hoạt văn nghệ
 
 
Hội làng Hương Cát
 
Thời gian tổ chức: 10/02 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Hương Cát, xã Duy Hải.
Nội dung lễ hội:
- Đối tượng được tưởng niệm: Lý Đinh Lang
- Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
- Phần hội: Văn nghệ, đánh cờ, các hoạt động thể thao
  
 
Hội làng An Ngoại
 
Thời gian tổ chức: 12/7 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng An Ngoại, xã Tiên Hiệp
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Đông Hải đại vương
   - Phần lễ: Dâng hương 
 
  
 
Hội làng Vũ Xá
 
Thời gian tổ chức: 10/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình thôn Vũ Xá, xã Yên Bắc
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thành hoàng làng
   - Phần lễ: Tế và lễ dâng hương 
   - Phần hội: Văn nghệ, thể thao….
 
 
Hội làng Lũng Xuyên
 
Thời gian tổ chức: 20/8 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Lũng Xuyên, xã Yên Bắc.
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Bùi Quang Hựu Đức Thánh Tăng
   - Phần lễ: Tế, lễ và dâng hương 
   - Phần hội : Văn nghệ, cờ tướng, vật võ…
 
 
Hội làng Phú Thứ
 
Thời gian tổ chức: 12/11 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Phú Thứ, xã Tiên Hiệp
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thành hoàng làng
   - Phần lễ: Dâng hương 
 
 
Hội làng Phú Hoàn
 
Thời gian tổ chức: 12/11 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại đình làng Phú Hoàn, xã Tiên Hiệp
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Thành hoàng làng
   - Phần lễ: Dâng hương
   - Phần hội: Các trò chơi dân gian 
 
 
Hội làng Đình Ngọ
 
Thời gian tổ chức: 12/11 âm lịch
Địa điểm tổ chức: Tại Đình Ngọ, xã Tiên Hiệp
Nội dung lễ hội:
   - Đối tượng được tưởng niệm: Nguyễn Các
   - Phần lễ: Tế và lễ dâng hương
   - Phần hội: Múa rồng, lân, cờ tướng, các trò chơi dân gian…