Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
22/09/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
22/09/2023
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, thị xã Duy Tiên đã hoàn thành GPMB 5 dự án và đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư
22/09/2023
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
22/09/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
22/09/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
21/09/2023
Muốn chống được giáo điều phải hết sức chú trọng giáo dục tư duy khoa học, tư duy lý luận, thấm nhuần để thực hành phép biện chứng duy vật, thống nhất hữu cơ với quan điểm duy vật biện chứng.
21/09/2023
Sáng ngày 21/9, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo. Tới dự có đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo Trung tâm GDNN – GDTX, phòng LĐ&TBXH, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng GD&ĐT.
21/09/2023
Chiều ngày 21/9/2023, tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã Duy Tiên, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; xác định hộ có mức sống trung bình; Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn thị xã.
21/09/2023
Từ 15 giờ ngày 21/9, giá xăng, dầu đều được điều chỉnh tăng, xăng RON95-III lên mức 25.748 đồng/lít, xăngE5RON92 lên mức 24.297 đồng/lít.
20/09/2023
Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.
20/09/2023
Nhận thức rõ văn hóa là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Đảng ủy, UBND phường Tiên Nội (thị xã Duy Tiên) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, lấy việc xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hóa, nếp sống văn minh trong trường học, cơ quan, đơn vị làm trọng tâm. Các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tập trung, nỗ lực vận động, tuyên truyền, tạo sự gắn kết, đồng lòng tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân; từ đó, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống của mỗi gia đình, khu dân cư trên địa bàn.
20/09/2023
Ủy ban MTTQ thị xã vừa phối hợp với phường Hoà Mạc tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số” tại tổ dân phố 3.
20/09/2023
Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
20/09/2023
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1240/UBND-TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 gửi Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường; Công ty Cổ phần Môi trường Cảnh quan đô thị Duy Tiên.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page