Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

VĂN BẢN 2015 VĂN BẢN THÁNG 11  
23/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016.
20/11/2015
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
20/11/2015
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
20/11/2015
Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
20/11/2015
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
20/11/2015
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
19/11/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2015 ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế.
18/11/2015
Ngày 16/11/2015, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên đã ký Quyết định số 3961 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Yên Nam. Theo đó, chủ đầu tư dự án là Ủy ban nhân dân xã Yên Nam, nội dung đầu tư và quy mô xây dựng là xây dựng nhà bếp ăn 02 tấng (19,8x10,8)m và phần sân bê tông diện tích sân 130 m2. Tổng mức đầu tư 2,032 tỷ đồng; nguồn vốn tài trợ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam là 2,032 tỷ đồng; thời gian khởi công và hoàn thành từ Quý IV/2015 đến Quý I/2016
17/11/2015
Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giải phóng mặt bằng được Đảng bộ huyện tiếp tục xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Duy Tiên thành đô thị loại IV trước năm 2020 và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng huyện công nghiệp. BTV Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 25 tháng 8 năm 2015 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện.
17/11/2015
Thực hiện Kế hoạch số 1912/KH-UBND ngày 15/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015, ngày 21/9/2015 Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Duy Tiên năm 2015. Theo đó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị báo, đài trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
17/11/2015
Theo Công Văn này, từ ngày 15/10/2015, tất cả hồ sơ giấy của các đơn vị nộp và nhận từ cơ quan BHXH được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính của Hệ thống Bưu chính tỉnh Hà Nam, trừ trường hợp đơn vị có yêu cầu nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH các cấp. Đơn vị sử dụng lao động khi có phát sinh hồ sơ BHXH, BHYT liên hệ với Bưu điện hoặc cơ quan BHXH trên địa bàn huyện Duy Tiên (Dịch vụ bưu điện: 03513.832.222; Cơ quan BHXH: 03513.830.184); Khu Công nghiệp Đồng Văn II, III ( Dịch vụ bưu điện: 03513.835.005; Cơ quan BHXH: 03513.843.320
12
Previous Page 1-15 Next Page