Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
24/05/2023
Chiều ngày 24/5/2023, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười Một (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.
16/05/2023
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên phối hợp với Hội khuyến học thị xã tổ chức diễn đàn giao lưu “Mẹ đỡ đầu -kết nối yêu thương”, trao tặng học bổng con đỡ đầu, học sinh vượt khó.
16/05/2023
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục vĩ đại, trong tư tưởng của Người về học tập suốt đời khái quát hết các lĩnh vực của học tập: trách nhiệm phải học tập; mục đích học tập, nội dung học tập và phương pháp, hình thức học tập suốt đời. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về học tập suốt đời còn nguyên tính thời sự và là cơ sở cho công tác xây dựng xã hội học tập ngày nay.
16/05/2023
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện nhằm tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
15/05/2023
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa 1 năm 2023.
05/05/2023
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Phạm Hùng Thắng- Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Mạc. Dự buổi tiếp xúc cử tri còn có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số cơ quan thị xã.
05/05/2023
Chiều ngày 05/5, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự hội nghị; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã chủ trì hội nghị
05/05/2023
Chiều ngày 05/5, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị
26/04/2023
Sống ở giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ thời kỳ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, do đó, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà ông còn bàn sâu về các vấn đề dân tộc, thuộc địa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức, đô hộ. Quan điểm của V.I.Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc.
26/04/2023
Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2023 cũng được Đảng và Nhà nước xác định là năm bản lề thực hiện các chương trình về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
25/04/2023
Sáng ngày 25/4/2023, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023 với nội dung: Nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 249 điểm cầu, với sự tham dự của gần 39.300 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.
24/04/2023
Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là thành quả của quá trình gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Bảo vệ giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
24/04/2023
Sáng 24/4, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền.
18/04/2023
Chiều ngày 18/4/2023, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo Quý I năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị
17/04/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page