Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

VĂN BẢN 2015 VĂN BẢN THÁNG 12  
09/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
03/12/2015
Ngày 01/12/2015 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2582/UBND-KTTH về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư dự án khu dịch vụ thương mại và nhà cho thuê tại KCN Đồng Văn I
03/12/2015
Ngày 01/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành số Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác cát san lấp B.4.1 xã Mộc Bắc
03/12/2015
Ngày 30/9/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên đã ký Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá QSD đất tại xã Tiên Nội (VT2)
03/12/2015
Ngày 26/11/2015, UBND huyện Duy Tiên ban hành Thông báo số 123/TB-UBND về việc ngừng sản xuất vụ mùa đông xuân năm 2015-2016 để thực hiện GPMB Khu đất hỗ trợ 7% phục vụ GPMB DA XD KCN ĐV3 địa bàn xã Tiên Nội
12
Previous Page 1-15 Next Page