Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
31/12/2021
Ngày 31/12/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Văn bản số 1370/UBND-TN&MT về việc Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duy Tiên
23/08/2021
Ngày 18/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
09/06/2021
Nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên đã ban hành văn bản số 364/UBND-TN&MT về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên và tổ chức thực hiện việc công khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên (Hồ sơ), thời gian kể từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/5/2021 để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
13/04/2021
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030
14/10/2014
Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy
15/09/2014
Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 – 2020
123
Previous Page 1-15 Next Page