Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
08/08/2012
Dưới đây là danh mục các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu thu hút vốn đầu tư:
20/12/2011
Với nhiều lợi thế có được và điều kiện đảm bảo, dự án Nhà máy gạch Tuynel Nam Thăng Long - Mộc Bắc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao của người dân xã Mộc Bắc