Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

22/09/2021
Dự án đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng: Dự án cải tạo nâng cấp đê bối Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại
13/08/2014
QUYẾT ĐỊNH Về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc và Trường mầm non Hoa Hồng thành Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
13/08/2014
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hoá tâm linh đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
11/08/2014
Đường giao thông nội đồng xã Đọi Sơn, gồm các tuyến: Tuyến chính: Từ đường trục xã ( thôn Đọi Nhất) đến đường ĐH 08; tuyến nhánh: Từ tuyến chính vào xóm núi và từ tuyến nhánh ra ĐH 08