Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Số hiệu
67/KH-UBND
Trích yếu nội dung
Triển khai thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015
Chi tiết văn bản
 
Ngày ban hành
11/12/2014
Ngày có hiệu lực
11/12/2014
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
 
Cơ quan ban hành
UBND huyện
Người duyệt
Phạm Hồng Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện
Download