Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2014 – 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2014 – 2020

Số hiệu
45 /KH-UBND
Trích yếu nội dung
hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2014 – 2020
Chi tiết văn bản
 
Ngày ban hành
18/7/2014
Ngày có hiệu lực
18/7/2014
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành
UBND huyện Duy Tiên
Người duyệt
Phạm Hồng Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên
Download