Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện ĐA "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kế hoạch thực hiện ĐA "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu
665/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung
Nâng cao chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin
Chi tiết văn bản
 
Ngày ban hành
07/7/2014
Ngày có hiệu lực
07/7/2014
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Giáo dục – Đào tạo
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh
Người duyệt
Trần Hồng Nga – Phó Chủ tịch
Download