Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giờ làm việc mùa hè sẽ được thực hiện từ ngày 16/4-15/10/2016

Giờ làm việc mùa hè sẽ được thực hiện từ ngày 16/4-15/10/2016
Ngày 07/4/2016, UBND huyện Duy Tiên ban hành Thông báo số  41/TB-UBND về Giờ làm việc mùa hè.

 Theo đó, giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện từ ngày 16/4-15/10/2016. Buổi sáng từ 7h00’đến 11h30’; buổi chiều từ 13h30’đến 17h00’.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện và liên hệ công việc./.

http://www.mediafire.com/download/ybqoovob45ab127/27.PDF

Tin liên quan