Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài năm 2015

Giới thiệu chung  
Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài năm 2015

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI 2015

                                                                                                                Đơn vị tính: triệu đồng

Số

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Tổng số tiền
tài trợ
 (triệu đồng)

Huyện 
(50%)

Xã 
(20%)

Thôn 
(20%)

Dòng họ 
(10%)

1

Ông
Lê Huy Côn

Nguyên Thứ trưởng
Thường trưc
Bộ Công nghiệp


Mộc 
Nam

10

5

2

2

1

2

GS-TS- NGND

Trương Công Nhớ

Hiệu trưởng trường
ĐH Hàng Hải –

 Hải Phòng

 Lảnh Trì-
Mộc 
Nam

10

5

2

2

1

3

Ông
Nguyễn Đức Vượng

Phó Bí thư HU -
Chủ tịch UBND huyện-
Trưởng Ban vận động


Yên 
Nam

10

5

2

2

1

4

Ông 
Lê Huy Côn

Nguyên Thứ trưởng 
Thường trực
Bộ Công nghiệp

xã 
Mộc 
Nam

100

60

10

 

 

Ông 
Nguyễn Đình Trường

Nguyên Chủ tịch HĐQT- 
TGĐ CTCP may

 Việt Tiến

xã 
Yên 
Nam

10

Ông
Vũ Ngọc Thuần

Chủ tịch HĐQT -TGĐ 
CTCP may 
Đồng Tiến

Tỉnh
Đồng Nai

 


Phạm Thị Dụ

Chủ tịch HĐQT -TGĐ 
CTCP may 
Tiền Tiến - TP.HCM

xã 
Đọi Sơn

10

Ông
Phạm Ngọc Anh

TGĐ Công ty Bia

Sài Gòn

TT
Hòa Mạc

10