Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QŨY KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI NĂM 2014

Giới thiệu chung  
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QŨY KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI NĂM 2014

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QŨY KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI NĂM 2014

 
               Đơn vị tính : Triệu đồng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Tổng số tiền tài trợ
 (triệu đồng)

Trong  đó

Huyện (50%)

Xã (20%)

Thôn (20%)

Dòng họ (10%)

1

Ông Lê Huy Côn

Nguyên Thứ trưởng 
Bộ Công nghiệp

xã Mộc Nam

15

5

10

 

 

2

Ông Nguyễn Đức Vượng

Chủ tịch UBND huyện- 
Trưởng Ban vận động

xã Yên Nam

10

5

2

2

1

3

Thiếu tướng
Nguyễn Công Định

GS-TS-NGƯT-Phó Giám đốc Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

xã Tiên Tân

10

10

 

 

 

4

Thiếu tướng 
Nguyễn Việt Dĩnh

Ủy viên TT Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương

xã Tiên Nội

10

5

2

2

1

5

Ông Hoàng Quyết Tiến

Giám đốc Doanh nghiệp in và cung cấp phụ liệu may mặc TP Biên Hòa - Đồng Nai

10

10

 

 

 

6

Hội Đồng hương Duy Tiên tại Hà Nội

10

10

 

 

 

7

Ông Phạm Hồng Thanh

Phó CT UBND huyện

 
Châu Giang

5

2,5

1

1

0,5

8

Ông Trần Khanh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện - 
Phó Ban vận động

xã Yên Bắc

5

2,5

1

1

0,5

9

Ông Nguyễn Minh Hoàn

Chủ tịch HĐQT-Tổng GĐ Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị Nam Hà Nội

xã Yên Nam

30

15

6

6

3

9

Ông Trần Quang Tuyến

Trưởng phòng GD&ĐT

xã Châu Sơn

5

2,5

1

1

0,5

10

Ông Ngô Văn Liên

Trưởng phòng TN&MT

 
Châu Giang

5

2,5

1

1

0,5

11

Ông Bùi Đình Thanh

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

xã Tiên Ngoại

3

1,5

0,6

0,6

0,3

12

Ông Chu Hồng Cử

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

xã Đọi Sơn

3

1,5

0,6

0,6

0,3

13

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyên Trưởng phòng
 Tài chính-Kế hoạch

 
Châu Giang

5

2,5

1

1

0,5

14

Ông Vũ Kim

Trưởng phòng Y tế

 
Bạch Thượng

2

1

0,4

0,4

0,2

15

Ông Phạm Đức Luân

Trưởng Ban GPMB

xã Mộc Bắc

3

1,5

0,6

0,6

0,3

16

Ông Trần Quang Thiện

Trưởng phòng Công Thương

xã Trác Văn

3

1,5

0,6

0,6

0,3

17

Ông Trần Thanh Phong

Trưởng phòng Nội vụ

thị trấn
Hòa Mạc

3

1,5

0,6

0,6

0,3

18

Ông Vũ Mạnh Hải

Phó TP Công thương

xã Yên Bắc

2

1

0,4

0,4

0,2

19

Ông Trần Quốc Đạt

GĐ Ban quản lý dự án

thị trấn
Hòa Mạc

3

1,5

0,6

0,6

0,3

20

Ông Nguyễn Mạnh Đạt

Phó TP TN&MT

Hoàng Đông

3

1,5

0,6

0,6

0,3

21

Ông Phạm Văn Thập

Phó Trưởng phòng NN&PTNT

xã Tiên Nội

3

1,5

0,6

0,6

0,3

22

Ông Nguyễn Quang Oánh

Chủ tịch Hội KH  huyện

thị trấn
 Hòa Mạc

3

1,5

0,6

0,6

0,3

24

Ông Nguyễn Minh Tuấn

GĐ Công ty TNHH
 Kim Thành

 
Châu Giang

10

5

2

2

1

25

Ông Lê Quang Khánh

GĐ Công ty TNHH 
Khánh Huệ

xã Châu Sơn

10

5

2

2

1

26

Ông Phạm Hải Hậu

Thủ nhang Đền Lảnh Giang

xã Mộc Nam

20

10

4

4

2

27

Ông Trần Đình Tiến

Trưởng phòng VH-TT

xã Châu Sơn

3

1,5

0,6

0,6

0,3

28

Huyện ủy-UBND huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

10

10

 

 

 

29

Ông Trần Văn Tuyến

Công ty CP tư vấn, phát triển công nghệ 
Nam Hà

10

10

 

 

 

30

Ông Nguyễn Quý Hùng

Trưởng phòng TC-KH

 
Chuyên Ngoại

3

1,5

0,6

0,6

0,3

31

Ông Phạm Huy Hoàng

Chánh Văn phòng
 HĐND&UBND huyện

thị trấn
 Hòa Mạc

3

1,5

0,6

0,6

0,3

32

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng
 HĐND&UBND huyện

xã Yên Bắc

2

1

0,4

0,4

0,2

33

Ông Nguyễn Văn Khuyến

Phó TP Lao động-TB&XH

xã Yên Bắc

2

1

0,4

0,4

0,2

34

Bà Nguyễn Thị Thoa

Phó Ban GPMB huyện

thị trấn
Hòa Mạc

1

0,5

0,2

0,2

0,1

 

Tổng cộng

225

135

42

32

16