Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ của huyện Duy Tiên

Giới thiệu chung Chức năng - Nhiệm vụ  
Chức năng nhiệm vụ của huyện Duy Tiên
UBND huyện Duy Tiên có chức năng tổ chức và chỉ đạo thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp. UBND cấp trên chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.
Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND trong việc thực hiện quản lý nhà nước bao gồm:
1. Quản lý nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực nông, lâm, nghiệp, ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và môi trường; thể dục - thể thao, báo chí phát thanh, truyền hình và các lĩnh vực xã hội khác; quản lý nhà nước về đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực hiện tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa.
2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế,tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.
3. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, nhiệm vụ động viên, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương, quản lý hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương, quản lý việc cư trú đi lại của người nước ngoài ở địa phương.
4. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác.
5. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ công chức viên chức Nhà nước và cán bộ cấp xã, công tác bảo hiểm xã hội theo sự phân cấp của Chính phủ.
6. Tổ chức và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.
7. Tổ chức thực hiện việc thu chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.
II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
     
1. Ông Nguyễn Đức Vượng 
               Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND
               Sinh năm: 1965 
               Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên  
               Trình độ chuyên môn: ĐH Luật – ĐH Công đoàn
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
               Điện thoại: 0226 3830 120
               Email: nguyenducvuong@hanam.gov.vn
      
    2. Ông Phạm Hồng Thanh 
               Chức vụ: TVHU - Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1966                                    
               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
                                                Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Cử nhân
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung
               Điện thoại: 0226 3830 123
               Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn
    4. Ông Ngô Văn Liên
               Chức vụ: TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1973                                    
               Quê quán: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
               Trình độ chuyên môn: Đại học, Ngành Quản lý đất đai
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách
               Điện thoại:
               Email: ngovanlien@hanam.gov.vn 
    5. Ông Trương Quốc Việt
               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1980                                    
               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách
               Điện thoại:
               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn
CÁC THÀNH VIÊN UBND HUYỆN 
   1. Ông Nguyễn Bá Xuân

               Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

               Sinh năm: 1966

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: nguyenbaxuan@hanam.gov.vn

    2. Ông Phạm Kiên Cường 

             Chức vụ: Trưởng Công an huyện

             Sinh năm: 1965

             Quê quán: xã Thanh Phong - huyện Thanh Liêm

             Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 143

    3. Ông Trần Thanh Phong

             Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

             Sinh năm: 1960
             Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

             Điện thoại: 0226 3503 836

             Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn             

    4. Ông Trần Quang Tuyến

              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 328

              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn  

   5. Ông Nguyễn Văn Khuyến

             Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

             Sinh năm: 1967
             Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: ĐH Công đoàn

                                                      Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận chính trị - hành chính: Cao cấp

             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

   6. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Điện thoại: 0226 3830 122

              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn

    7. Ông Phạm Văn Thập

             Chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT huyện

             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

                                                 Thạc sỹ Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

   8.  Ông Nguyễn Quý Hùng

             Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

             Sinh năm: 1980

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học thuỷ lợi, Đại học nghành kế toán

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

             Điện thoại: 0226 3830 131

             Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn  

  9. Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Chánh thanh tra huyện            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp              

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
  10. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT huyện

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  11. Ông Trần Hữu Thắng

              Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên nội – huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp