Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 01/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Kinh tế - Xã hội
Cơ quan ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN
Người ký Ngô Văn Liên
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên
Tệp đính kèm