Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cơ quan giải quyết Cấp huyện
Nội dung 1831.QĐ.pdf