Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phường, xã

Tổ chức bộ máy Phường, xã  
Các phường, xã

1. PHƯỜNG HOÀ MẠC:

Điện thoại: 0226 3830 169

1.1 Nguyễn Văn Kha

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.2 Đặng Minh Hoàng

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.3 Nguyễn Văn Xanh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.4 Hoàng Xuân Thùy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

1.5 Trần Xuân Hoàn

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

2. PHƯỜNG ĐỒNG VĂN:

Điện thoại: 0226 3835 159

2.1 Nguyễn Thị Minh Thu

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.2 Nguyễn Đình Trung

              Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.3 Đỗ Xuân Thủy

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.4 Nguyễn Văn Giáo

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.5 Phan Thị Lan

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

3. PHƯỜNG CHÂU GIANG:

Điện thoại: 0226 3830 161

3.1 Lê Tuấn Thanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

3.2 Lê Xuân Thao

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ 

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.3 Nguyễn Văn Thất

              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.4 Nguyễn Mộng Giao

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học - ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.5 Bùi Văn Hưởng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.6 Phạm Văn Thắng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

4. XÃ TRÁC VĂN:

Điện thoại: 0226 3830 202

4.1 Trần Văn Huy

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

4.2 Đỗ Thị Tuyết

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán doanh nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.3 Nguyễn Văn Huân 
              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.4 Đỗ Văn Vang 
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.5 Bùi Văn Phiên 
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Khoa học cây trồng

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

 5. XÃ MỘC NAM:

Điện thoại: 0226 3833 210

5.1 Lương Văn Chiêu

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.2 Đỗ Hồng Thanh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.3 Nguyễn Mạnh Trinh

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.3 Phạm Minh Đức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

6. XÃ MỘC BẮC:

Điện thoại: 0226 3833 178

6.1 Phạm Công Sứ

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.2  Hoàng Văn Cúc

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm; 1966

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.3  Trần Hồng Thanh (Quang)

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm; 1964

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.4  Tống Văn Công

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.5  Đoàn Trọng Khiêm

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1985

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

7. XÃ CHUYÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3830 156

7.1  Lương Văn Hùng

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.2 Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành XD Đảng và Cơ quan Nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.3 Nguyễn Văn Mai

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.4 Phạm Việt Hùng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

7.5 Nguyễn Đức Đạt

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị :

 

8. XÃ YÊN NAM:

Điện thoại: 0226 3838 176

8.1 Vũ Thị Mai Hường

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.2 Nguyễn Văn Vinh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.3 Vũ Minh Phượng

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

8.4 Vũ Thanh Hải

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.5 Phan Văn Huy

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

9. PHƯỜNG YÊN BẮC:

Điện thoại: 0226 3830 155

9.1 Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.2 Nguyễn Văn Lời

              Chức vụ: Phó thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.3 Nguyễn Xuân Tình

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.4 Lê Văn Tuyến

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.5 Bùi Văn Nguyên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.6 Nguyễn Công Tốn

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

10. PHƯỜNG HOÀNG ĐÔNG:

Điện thoại: 0226 3835 164

10.1 Trịnh Thị Hà

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.2 Nguyễn Tiến Trường

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.3 Đỗ Văn Tấn

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.4 Nguyễn Tiến Đạt

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

11. PHƯỜNG BẠCH THƯỢNG:

Điện thoại: 0226 3830 174

11.1 Phan Công Hãnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.2 Bùi Thị Trinh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Văn học 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.3 Bùi Đức Long

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.4 Nguyễn Hữu Úy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.5 Nguyễn Hữu Biên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

12. PHƯỜNG DUY MINH:

Điện thoại: 0226 3835 180

12.1 Nguyễn Duy Khiêm

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 12.2 Nguyễn Anh Quân

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.3 Nguyễn Văn Khâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.4 Vũ Khắc Hiển

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

12.5 Vũ Văn Mười

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

13. PHƯỜNG DUY HẢI:

Điện thoại: 0226 3835 167

13.1 Nguyễn Quốc Hinh

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

13.2 Đàm Thanh Minh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

13.3 Vũ Đức Tâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

13.4 Vũ Đức Trung

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp             

13.5 Vũ Hoàng Cương

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

            

14. XÃ TIÊN SƠN:

Điện thoại: 0226 3838 219

14.1 Nguyễn Quốc Hiến

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.2 Lê Ngọc Quang

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.3 Hoàng Lý Phương

              Chức vụ: Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.4 Trần Kim Công

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

14.5 Lý Trần Thuần

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.6 Ngụy Văn Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.7 Lê Thị Hoài Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

15. PHƯỜNG TIÊN NỘI:

Điện thoại: 0226 3830 204

15.1 Trần Thị Huyền

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.2 Đinh Văn Cảnh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.3 Vũ Tân Dậu

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.4 Nguyễn Hữu Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý Văn hoá

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.5 Nguyễn Thị Thủy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

16. XÃ TIÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3838 215

16.1 Lưu Trung Bảo

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

16.2 Nguyễn Đức Giảng

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.3 Ông Trần Đức Ánh

               Chức vụ: Chủ tịch UBND

               Sinh năm: 1984

               Quê quán: xã Thanh Hà – huyện  Thanh Liêm

               Trình độ chuyên môn: ĐH Luật – HC – Nhà nước

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

16.4 Lưu Đăng Điền

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

16.5 Đào Mạnh Lự

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp​