Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2K+ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thông tin cần biết  
2K+ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Cụ thể, các biện pháp này bao gồm: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn), Vaccine, Thuốc, Điều trị, Công nghệ, Ý thức người dân và các biện pháp khác.

Theo VTV.vn/Hanamtv.vn

Vtv.vn/hanamtv.vn