Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/10/2020:
Sáng
Chiều14:00 - 17:00
Hội nghị gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 3/10
UBND tỉnh Hà NamLãnh đạo UBND thị xã, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thị xãPhòng 321, UBND tỉnh
14:30 - 17:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh Hà NamThường trực Thị ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan liên quanPhòng họp trực tuyến UBND thị xã (tầng 2)
Thứ 3, 13/10/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 14/10/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 15/10/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 16/10/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 17/10/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 18/10/2020:
Sáng
Chiều