Skip Ribbon Commands
Skip to main content

06 dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất đầu tư

Thông tin cần biết  
06 dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất đầu tư
06 dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất gồm:
+ Dự án ​Đầu tư xây dựng Khu nhà ở và tổ hợp thương mại dịch vụ tổng hợp tại phường Châu Giang quy mô 5,3ha; 
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông (DT-ĐT16.22) (quy mô 16,5ha)
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải (DT-ĐT15.22) (quy mô 5,4ha)
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang dân cư hiện trạng khu vực phía Bắc tổ dân phố Đôn Lương (DT-PK.01.21.2) (quy mô 19,5ha)
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Tiên Nội (DT-ĐT08.21) (quy mô 16,3ha)
+ Dự án ​Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội (DT-ĐT14.22) (quy mô 11,3ha); Đầu tư xây dựng khu đô thị mới (DT-ĐT11.21) thuộc phạm vi Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang (quy mô 48,5ha).