Skip Ribbon Commands
Skip to main content

06 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai phát triển đô thị của Duy Tiên

06 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai phát triển đô thị của Duy Tiên
SttTên dự ánĐịa điểm
dự án
Diện tích thu hồi (m2)Số hộ Tiến độ thực hiện GPMBDự án hoàn
thành 6 tháng
cuối năm 2022
Ghi
chú
Dự án hoàn thành GPMB 6 tháng đầu năm 2022Dự án đang thực hiện GPMB đáp ứng tiến độDự án đang thực hiện GPMB chậm so với tiến độ ĐTDATồn tại, vướng mắc và nguyên nhân chậm hoàn thành GPMB
IDự án đã hoàn thành 464.110,0564,0      
1Dự án đường kết nối từ QL38 đến cụm công nghiệp Châu GiangChâu Giang41.412,049,0  QĐ 1386 ngày
 10/8/2021

Phối hợp với
địa phương tuyên
 truyền, vận động
 các hộ nhận tiền.
 Hoàn thành cuối
năm 2022
 
2Dự án Khu đô thị thương
mại Hoà Mạc - giai đoạn 2
Châu Giang,
Hoà Mạc
52.245,065,0  QĐ 87 ngày
18/2/2021;
QĐ 536 ngày
 7/7/2021
   
3Dự án đường kết nối từ QL38 đến cụm cảng Yên LệnhTrác Văn76.019,0138,0 QĐ 1948 ngày
27/8/2021; QĐ 2142 ngày 30/11/2021; QĐ
 2204 ngày 27/12/2021
    
4Dự án Khu nhà ở xã hội tại
phường Đồng Văn
Đồng Văn49.052,060,0 QĐ 2178 ngày
15/12/2021; QĐ 25
 ngày 13/01/2022;
QĐ 2572 ngày
27/12/2021
    
5Dự án trung tâm hành chính
xã Tiên Sơn
Tiên Sơn15.951,035,0 QĐ 2571 ngày
 27/12/2021
    
6Khu nhà ở đô thị KosyDuy Hải229.431,0217,0 QĐ 532 ngày 23/4/2021; QĐ 1799 ngày 27/8/2021; QĐ 2291 ngày 27/12/2021