Skip Ribbon Commands
Skip to main content

05 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
05 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:
 05 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: gồm:
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy tại phường Hoàng Đông quy mô 12,75ha; 
+ Dự án​ Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc quy mô 18,5ha; 
+ Dự án​​ Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông quy mô 9,65ha; 
+ Dự án​​ Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, Yên Bắc quy mô 45,0ha; 
+ Dự án​​​ Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên quy mô 115,1ha.