Skip Ribbon Commands
Skip to main content

0226 3830 280 là số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Duy Tiên về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ảnh của nhân dân

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
0226 3830 280 là số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Duy Tiên về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ảnh của nhân dân
0226 3830 280 và 0989 344 402 là số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử thanhtrahuyenduytien@gmail.com là hòm thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Duy Tiên

Dưới đây là toàn bộ Thông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp: Thông báo số 91

 


duytien.gov.vn